Marka „koTwa” obecna jest na polskim rynku od początku 2008 roku

Skalne zakotwienia wspinaczkowe marki koTwa zostały zaprojektowane, wdrożone do produkcji a następnie wprowadzone do sprzedaży przez firmę Kotwa, której celem było wypromowanie na różnych rynkach marki „koTwa”. Firma działała w ten sposób do 2010 roku, oferując na rodzimym rynku pierwsze polskie systemy zakotwień skalnych. Produkty marki „koTwa” były dostarczane licznym podmiotom i organizacjom wspinaczkowym. Wśród klientów znalazły się m. in. Polski Związek Alpinizmu, Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, Związek Gmin Jurajskich, Świętokrzyski Klub Alpinistyczny, KW Nowy Sącz, TOPR, KW Warszawa, KSE Jura, KW Lubin, Speleoklub Tatrzański, KW Zakopane.

Od końca 2010 roku zakotwienia marki „koTwa” produkowane są przez licencjonowane polskie firmy. Od tego czasu, systemy skalnych zakotwień wspinaczkowych „koTwa” były wykorzystywane do wykonania punktów asekuracyjnych przez m. in., Tatrzański Park Narodowy, KW Warszawa, KW Kraków, KW Opole, KW Rzeszów, KW Lubin, KW Zakopane, KW Częstochowa, Stowarzyszenie Miłośników Gór, Świętokrzyski Klub Alpinistyczny, Stowarzyszenie MGiSG „JETTI”, CW Reni Sport, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Speleoklub Świętokrzyski, Fundację WSPINKA oraz wielu wspinaczy montujących przeloty na swoich projektach wspinaczkowych.
 

Od początku swojego istnienia, marka "koTwa" wspierała cenne przedsięwzięcia społeczne. Wrażliwość i odpowiedzialność obywatelska, wymaga propagowania postaw pro-społecznych, co w krajach wysokorozwiniętych jest standardem przedsiębiorczości. Beneficjentami naszej pomocy byli:
 IŚW "Nasze Skały",
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” oraz
II Memoriał Andrzeja Skwirczyńskiego organizowany przez KW Kraków.

WSPIERAMY

 Nasze Skały Fundacja WSPINKA II Memoriał Andrzeja Skwirczyńskiego - Dolina Będkowska 2011

W roku 2008 Firma "Kotwa" dostarczała swoje produkty IŚW "Nasze Skały" za pośrednictwem Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, udzielając, w ramach dedykowanej akcji promocyjnej, znacznych rabatów i rezygnując z zysków z tytułu sprzedaży.
Łączna kwota rabatów wyniosła 1.169,71 zł.

Od roku 2009 marka „koTwa” wspiera Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka", przekazując na jej działania statutowe środki pieniężne oraz darowizny rzeczowe o łącznej wartości ponad 4 tys. zł.