kotwa producent kotw

Aby powstał produkt o najwyższej jakości niezbędne jest użycie w pełni wartościowych materiałów oraz zastosowanie odpowiednio zaprojektowanego procesu technologicznego. Dzięki kontroli prowadzonej na każdym etapie produkcji powstają zakotwienia skalne nie tylko spełniające wymaganą normę EN 959:2007 ale cechujące się znacznie większą wytrzymałością.

1. Materiały

kotwa zakotwienia skalne

Do produkcji używane są pręty z austenicznej stali nierdzewnej w dwóch gatunkach: 0H18N9 (304 wg AISI) oraz 0H17N12M2T (316 wg AISI). Oczywiście w przypadku zakotwień składających się z wielu części (np. stanowiska zjazdowe) wszystkie składowe elementy wykonane są z tego samego gatunku stali, co eliminuje możliwość wystąpienia zjawiska korozji galwanicznej. Pręty pochodzą z renomowanych hut hiszpańskich i są kupowane za pośrednictwem autoryzowanych importerów. W trakcie procesu spawania stosowane są stopiwa wiodącego producenta materiałów spawalniczych – firmy ESAB, dobrane odpowiednio do gatunku spawanej stali. Spawanie techniką TIG (Tungsten Inert Gas) wymaga zastosowania odpowiednich gazów osłonowych; w przypadku stali austenicznych najlepsze efekty daje zastosowanie argonu (Ar) z niewielką domieszką (0,03%) tlenku azotu (NO).

2. Urządzenia

kotwa zakotwienia skalne

Warunkiem uzyskania prawidłowych połączeń spawanych jest użycie nowoczesnych urządzeń, gwarantujących stałość wszystkich zadanych parametrów przebiegu prądu, zgodnie z instrukcją technologiczną. Aby spełnić takie wymagania wykorzystywane są inwerterowe urządzenia spawalnicze firmy JLT, umożliwiające pracę techniką TIG PULSE i w pełni programowalny przebieg parametrów prądu spawania.

3. Obróbka plastyczna

kotwa zakotwienia skalne

Cięcie, moletowanie i gięcie prętów stalowych wykonywane jest wyłącznie na zimno z wykorzystaniem wysokowydajnych pras mechanicznych. Wykonane w trakcie wdrożenia produkcji oprzyrządowanie, zapewnia uzyskanie kontrolowanego i powtarzalnego kształtu poszczególnych elementów zakotwień.

4. Przygotowanie do spawania

kotwa zakotwienia skalne

Przed procesem spawania niezbędne jest oczyszczenie elementów stalowych z materiałów smarnych, używanych w trakcie obróbki plastycznej. W tym celu stosuje się kąpiele trawiące a następnie z użyciem silnych środków myjących o odczynie zasadowym. Po płukaniu w wodzie niezbędne jest osuszenie spawanych powierzchni.

5. Spawanie

kotwa zakotwienia skalne

Wszystkie elementy spawane są ręcznie techniką TIG PULSE w osłonie Argonu, zgodnie z opracowaną instrukcją technologiczną. Pozwala to na uzyskanie precyzyjnych spoin, które nie wymagają dodatkowej obróbki mechanicznej.

6. Wytrawianie

kotwa zakotwienia skalne

W trakcie procesy spawania powstaje warstwa kolorowych tlenków, która jest wstępnie usuwana w kąpielach trawiących. Dzięki temu całkowite oczyszczenie spoiny i powierzchni metalu w jej bezpośrednim pobliżu jest następnie bardzo łatwe poprzez szczotkowanie. Usunięcie przebarwień tworzonych przez tlenki jest niezbędne dla późniejszego poddania powierzchni zakotwień procesowi pasywacji.

7. Szczotkowanie

kotwa zakotwienia skalne

Ostateczne i całkowite usunięcie zanieczyszczeń powierzchniowych ze spawanych elementów osiąga się poprzez mechaniczną obróbkę szczotkami nierdzewnymi o różnej gradacji drutu.

8. Pasywacja powierzchni

kotwa zakotwienia skalne

Końcowym etapem procesu technologicznego jest kąpiel pasywacyjna, która sprawia, że na powierzchni zakotwień powstaje warstwa pasywna, znacznie zwiększająca odporność na korozję. Po zanurzeniu w kwaśnym roztworze niezbędne jest przeprowadzenie płukania zobojętniającego.

9. Znakowanie

kotwa zakotwienia skalne

Znakowanie laserem pozwala na trwałe oznaczenie poszczególnych modeli zakotwień, zgodnie z wymogami normy EN 959.