Jakość marki „koTwa”

Produkt Polski


Licencjonowani wykonawcy i kooperanci to wyłącznie polskie firmy. Na ile to możliwe, dbamy o to aby używane do produkcji materiały pochodziły od rodzimych producentów.
DOBRE BO POLSKIE!


 

Najlepsze materiały

Optymalna konstrukcja


Budowa trzpienia kotwiącego zapewnia bardzo wysoką adhezję żywic chemicznych. Ukształtowanie jego powierzchni poprzez proces moletowania pozwala uzyskać wytrzymałość wymaganą przez normę EN 959, bez potrzeby używania drogich klejów epoksydowych, wymaganych przez konkurencyjnych  producentów.

Ukształtowanie kolucha kotwic marki „koTwa”, zapewnia po osadzeniu duży prześwit umożliwiający wpięcie dwóch karabinków. Montowanie w skale jest łatwe, gdyż wymaga wykonania tylko jednego podwiercanego rowka.
Dzięki optymalnej konstrukcji instalowanie w często trudnych warunkach wspinaczkowych jest dużo łatwiejsze i znacznie tańsze, niż w przypadku kotwic oferowanych przez zagranicznych producentów.

Czyste spawy


Zgodnie z zasadami wykonywania połączeń spawanych, muszą one zostać oczyszczone ze wszelkich pozostałości tlenków i nalotów, powstających w trakcie spawania a następnie poddane procesowi pasywacji. Brak właściwej obróbki powierzchniowej (charakterystyczne ciemne przebarwienia spoiny i jej okolic)  może prowadzić do bardzo niebezpiecznego zjawiska korozji wżerowej.
Wszystkie spawane elementy zakotwień skalnych marki ‘koTwa” są poddawane wieloetapowej i pracochłonnej obróbce wykończeniowej, co zdecydowanie odróżnia je od niektórych konkurencyjnych produktów.

Znakowanie


Aby kotwy skalne spełniały wymagania normy EN 959 muszą być odpowiednio i trwale oznakowane. Szczególnie ważne jest oznaczenie różnych modeli tego samego producenta, pozwalające na ich zidentyfikowanie po osadzeniu.

Certyfikaty i normy

Potwierdzeniem wysokiej jakości koTw są badania przeprowadzone w Zespole Laboratoriów Badawczych Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. Zgodnie z Raportem nr 450/TBS/2008 koTwa A 10/80 spełnia normy wytrzymałości mechanicznej wymaganej dla kotwic skalnych zgodnie z PN-EN 959:2007.

Na podstawie badań wytrzymałości, atestów materiałowych oraz wewnętrznej kontroli procesu technologicznego dla produkowanych przez firmę "koTwa" zakotwień skalnych została wystawiona Deklaracja Zgodności z wymaganymi normami (zgodnie z Dyrektywą UE 89/686/EEC, załącznik II).